BDS Đang thực hiện

6 DỰ ÁN
Khu Đô thị TMDV Tân Phú - Bình Dương

Khu Đô thị TMDV Tân Phú - Bình Dương

Địa điểm: Bình Dương
Chủ đầu tư: Kim Oanh Group & Hiteko Holdings
Loại dự án:
Quy mô:
Năm:
Khu dân cư Trương Đình Hội 2

Khu dân cư Trương Đình Hội 2

Địa điểm:
Chủ đầu tư: HITEKO HOLDINGS
Loại dự án: Nhà phát triển dự án
Quy mô:
Năm:
Dalat  Meditation Resort

Dalat Meditation Resort

Địa điểm: Đà Lạt
Chủ đầu tư: HITEKO HOLDINGS
Loại dự án: Nhà phát triển dự án
Quy mô:
Năm:
Phước Thới New City

Phước Thới New City

Địa điểm: Cần Thơ
Chủ đầu tư: HITEKO HOLDINGS
Loại dự án: Nhà phát triển dự án
Quy mô:
Năm:
Khu nghỉ dưỡng Côn Đảo

Khu nghỉ dưỡng Côn Đảo

Địa điểm: Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ đầu tư: HITEKO HOLDINGS
Loại dự án:
Quy mô:
Năm:
Nhơn Trạch Housing

Nhơn Trạch Housing

Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Chủ đầu tư: HITEKO HOLDINGS
Loại dự án: Phát triển dự án
Quy mô:
Năm: 2019